Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

W to jedynie wierzył, w całkowite unicestwienie, w gnijące ciało toczone przez larwy.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 16 2015

diagramy tuńczykowoczerwonych mózgów, pokrojonych w plasterki niczym sashimi
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

January 05 2015

3358 cdd3 500
Reposted frompsychosocial psychosocial

December 21 2014

0782 86ee 500

malformalady:

A polar bear just after it devoured a seal

Photo credit: Joshua Holko

Awww… that’s so cute. Just look at that big tummy!

Reposted fromdisturbingimages disturbingimages viadivi divi

December 19 2014

8238 ccea
Reposted fromlouve louve

December 13 2014

6606 94b7
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

December 01 2014

Play fullscreen
Zakład Uboju i Rozbioru

November 02 2014

3998 0e1f

we-are-star-stuff:

Sea stars eating a dead whale.

Reposted fromgrarzynka grarzynka viaconcarne concarne

October 30 2014

scarificator
Reposted fromblood blood

October 29 2014

a w wieku XIX pojawił się materializm wulgarny, który twierdził, że nie ma różnicy między myślą a uryną, bo tak jak nerki wydzielają mocz, tak mózg wydziela idee
— prof. Tadeusz Gadacz, filozof
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Zastanawiał się jak to jest, poczuć w głowie kulę, czy to będzie po prostu nagła ciemność, czy też faktycznie poczuje jak myśli są rozrywane na strzępy.
— Stephen King "Wielki Marsz"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

October 17 2014

Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

October 13 2014

7848 9832 500
Earth Globe Fire Pit
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

October 09 2014

Reposted fromlouve louve

October 03 2014

8575 20a3
.winter is near.
Reposted fromadaamanth adaamanth

September 18 2014

6141 b279 500

September 10 2014

zasiane dawno temu ziarno zagłady już wzeszło
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

September 08 2014

źródło smrodu - szczątki ptaków i drobnej zwierzyny
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

September 07 2014

przy odrobinie dobrej woli każdą porzuconą puszką można było popodrzynać sobie gardła
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

September 05 2014

Ty rzeczywiście umiesz wyłowić z cmentarzy sam smak!
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl