Tumblelog by Soup.io
 • krew
 • stalkermarcus
 • Gore
 • screamscence
 • candybrain
 • kochamcycki
 • ioiooo
 • louve
 • gug
 • terefereere
 • teraz
 • TankistD
 • KnucklePunch311
 • DiamondOfDeath
 • guyver
 • kammerflimmern
 • fashionbeauty
 • zoopa
 • lonelygirl15
 • feelmyabsbaby
 • alsvartr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

3509 dfcc 500
Reposted fromwooles wooles viaertai666 ertai666

February 06 2019

Reposted fromshakeme shakeme viamorazmora morazmora

January 31 2019

1726 3b64
Reposted byMagoryanrobintsZoonk11lubisztosukoPorannytomeshrocktennererotyzmdivilisiazupaLunarLite
1725 d223 500
Reposted byjanuschytrus januschytrus
1723 0d41

November 10 2018

0610 5b06 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromFlau Flau viaKrzychulec Krzychulec

November 04 2018

4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolewka olewka
5725 79cb 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSaper300 Saper300
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viamarkotna markotna

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
Reposted fromkejtowa kejtowa vianowaczi nowaczi
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychojunkie psychojunkie
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viamarkotna markotna
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl