Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • krew
 • stalkermarcus
 • Gore
 • screamscence
 • candybrain
 • kochamcycki
 • ioiooo
 • louve
 • gug
 • terefereere
 • teraz
 • TankistD
 • KnucklePunch311
 • DiamondOfDeath
 • guyver
 • kammerflimmern
 • fashionbeauty
 • zoopa
 • lonelygirl15
 • feelmyabsbaby
 • alsvartr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

7766 19ec 500

rasarnava:

Katzenversammlung (The Cats’ Assembly) by Quint Buccholz, 1995

Haruki Murakami, Norwegian Wood
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaszydera szydera

June 18 2017

1326 e672 500
1001 3c3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamagolek22 magolek22
9145 3db7 500
Rothko
Reposted frommisterpeter misterpeter viaparasol parasol
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaciarka ciarka
6493 5498
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaZoonk11 Zoonk11
Reposted fromaunds aunds viazombiekrasko zombiekrasko
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viastrzepy strzepy
4005 903d
Reposted frommiststueck miststueck viakoloryzacja koloryzacja
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viazurawianiaczka zurawianiaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl