Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • krew
 • stalkermarcus
 • Gore
 • screamscence
 • candybrain
 • kochamcycki
 • ioiooo
 • louve
 • gug
 • terefereere
 • teraz
 • TankistD
 • KnucklePunch311
 • DiamondOfDeath
 • guyver
 • kammerflimmern
 • fashionbeauty
 • zoopa
 • lonelygirl15
 • feelmyabsbaby
 • alsvartr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl
2157 02fe
Reposted fromsosna sosna viapankamien pankamien

January 07 2018

0110 1728
Reposted fromdeviate deviate viaflesz flesz
4024 99db 500

January 06 2018

7661 1e87 500
0771 96ae
Am I the only one?
Reposted fromckisback ckisback vialefu lefu
Reposted fromFlau Flau viaSaper300 Saper300
5733 9524
5389 ad4b 500
Reposted from777727772 777727772 viamarkotna markotna
9968 128c 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viaoversensitive oversensitive
4290 bc25 500
miss you
Reposted frombylejaka bylejaka viaoversensitive oversensitive
Give me all your love now
'Cause for all we know
We might be dead by tomorrow
— soko
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty

January 05 2018

Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
4439 c1ca
Reposted from777727772 777727772 viapsychojunkie psychojunkie

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaszydera szydera
5234 0586 500

January 02 2018

1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viacocaineblues cocaineblues
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl