Tumblelog by Soup.io
 • alsvartr
 • feelmyabsbaby
 • lonelygirl15
 • zoopa
 • fashionbeauty
 • kammerflimmern
 • guyver
 • DiamondOfDeath
 • KnucklePunch311
 • TankistD
 • teraz
 • terefereere
 • gug
 • louve
 • ioiooo
 • kochamcycki
 • candybrain
 • screamscence
 • Gore
 • stalkermarcus
 • krew
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

5046 5a88
Reposted fromdoedeer doedeer
5151 163f
Reposted fromdoedeer doedeer
4065 269b
Reposted fromdoedeer doedeer
6339 809f 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie vianowaczi nowaczi
2427 6221
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier
2350 761b 500

September 01 2019

1186 ea94 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKisiel Kisiel

August 30 2019

5741 419a 500
Reposted fromwooles wooles viapanpancerny panpancerny

August 26 2019

2473 332c
Reposted frombrumous brumous viadisheveled disheveled

August 21 2019

Reposted fromshakeme shakeme
4889 e460 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viagdziejestola gdziejestola
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
6020 67e3
Reposted fromdoedeer doedeer viainsanedreamer insanedreamer
8398 a34c
Reposted fromdoedeer doedeer viainsanedreamer insanedreamer
3649 909c 500
1, "Jej ciało i inne strony", C.M.Machado
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.
Reposted fromrol rol viamononok mononok
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link – Wielbiciel
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl